Strona główna Mapa serwisu Prześlij stronę

O firmie

Kronika

19 I 1945 r. w Warszawie została zawiązana prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Centrala Materiałów Budowlanych. Spółka założyła 15 oddziałów wojewódzkich, w tym pod koniec 1945 r. w Białymstoku. Organizatorem i pierwszym dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego Centrali Materiałów Budowlanych był Stanisław Wardyński. 16 III 1948 r. została otwarta likwidacja prywatnej spółki C.M.B..

1 IV 1948 r. w całej Polsce, także w Białymstoku, powstało jedno przedsiębiorstwo sprzedaży hurtowej materiałów budowlanych: Centrala Handlowa Materiałów Budowlanych - Przedsiębiorstwo Państwowe. Na przełomie lat 1948-1953 białostocka placówka C.H.M.B występowała pod zmienionymi nazwami. Najpierw jako oddział, później Ekspozytura Rejonowa i wreszcie Hurtownia Wojewódzka.

Dotychczasowa nazwa C.H.M.B. - Hurtownia Wojewódzka w Białymstoku, Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione, została zmieniona od 1 I 1954 r. i otrzymała brzmienie: Białostocka Hurtownia Materiałów Budowlanych - Przedsiębirstwo Państwowe.

W miarę rozwoju powołano jednostki zbytu, które przejęły część materiałów rozprowadzanych dotychczas przez Centralę, jak: żelazo, stal, drewno, wyroby chemiczne, armaturę oraz kruszywo budowlane. Od 1 I 1954 do III 1957 r. dyrektorem Hurtowni był Mieczysław Puszkiewicz; od III 1957 do 1 X 1959 - Eugeniusz Tymiński.

Działalność Hurtowni została rozszerzona poprzez założenie w 1958 r. pierwszej bazy materiałowej w Ełku. W 1959 r. nazwa Białostockiej Hurtowni została zmieniona na: Białostocką Centralę Materiałów Budowlanych - Przedsiębiorstwo Państwowe.

1 V 1960 r. dyrektorem przedsiębiorstwa został Bronisław Kancelarczyk. Rozpoczęły się prace budowlane: w 1960 r. - bazy materiałowej w Ełku, 1962 - w Białymstoku-Starosielcach; nie sądzono jednak, że w niedalekiej przyszłości miejsca tego będzie o wiele za mało, 1963-budowa dwunitkowej własnej bocznicy kolejowej i biurowca Centrali w Białymstoku, 1964 - bazy materiałowej w Łomży. Za wykonanie planowanych zadań i osiągnięcie bardzo dobrych wyników ekonomicznych, kolejno w latach: 1961, 1962, 1963 Centrala zajęła I miejsce, zdobywając sztandar przechodni Ministra Budownictwa i Zarządu Głównego Związku Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, a w 1968 r. proporzec przechodni. Dynamiczny rozwój sprawił, że stan zatrudnienia z 30 pracowników w 1945 r. wzrósł do 119 w 1973 r., a Centrala przejęła zaopatrzenie budownictwa w odzież roboczą i ochronną oraz od 1974 r. armaturę CO, stal, bednarkę i sanitariaty.

1 X 1974 r. rozpoczęła działalność Hurtownia Stali - jednostka początkowo niewielka, lokalizacyjnie wrośnięta w organizm Białostockiego Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Budowlanych w Białymstoku. Na podstawie zarządzenia Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia "Centrobud" R. Fruby 1 I 1976 r do Białostockiej Centrali M.B. została włączona należąca dotychczas do Warszawskiej C.M.B. - Hurtownia w Siedlcach. Osiem miesięcy później została zakończona rozbudowa i modernizacja Hurtowni w Ełku. Na przełomie lat 1972-1976 w obrocie Centrali pojawiły się, poza tradycyjnymi nowe materiały lub wystąpiły wyroby uprzednio z obrotu wycofane:

 1. wyroby wodno-kanalizacyjne
 2. stolarka budowlana
 3. płyty i maty z wełny mineralnej, styropian, pochłaniacze dźwięku, szkło piankowe czarne
 4. stal kształtowa i zbrojeniowa
 5. blachy
 6. druty
 7. odzież robocza
 8. suche mieszanki do lastryko
 9. gwoździe budowlane
 10. nowe wykładziny podłogowe: LENTEX, SIWELIT
 11. płytki szklane: "VITROMOZAIKA"
 12. nowe kleje: osakrylowy, pronalep, pronakryl, celtap
 13. tapety papierowe i winylowe
 14. kilka nowych odmian płytek fajansowych produkcji krajowej

Stan zatrudnienia w Centrali po tych uzupełnieniach wyniósł 156 osób na dzień 30 IX 1976 r..

20 I 1978 r. nowym dyrektorem Centrali został inżynier Romuald Kołłątaj. Z dniem 1 I 1982 r. Centrala przekazała Lubelskiej Centrali Materiałów Budowlanych w Lublinie Hurtownię w Siedlcach. Powołano obligatoryjnie Zrzeszenie o nazwie: Zrzeszenie Przedsiębiorstw Handlu Materiałami Budowlanymi Centrobud z siedzibą w Warszawie. 1 I 1985 r. został otworzony Detaliczny Sklep Firmowy w Centrali, siedziba Białystok ul. Sienkiewicza 1/1. W VIII ze stanowiska zrezygnował Romuald Kołłątaj, ogłoszono konkurs na dyrektora. Wygrał go mgr Jan Rożko- dotychczasowy zastępca dyrektora. W Hurtowni Nr. 3 w Łomży został wybudowany nowy sklep detaliczny. Przekazano go do użytku 20 X 1986 r. Z dniem 1 I 1987 r. powołano Zrzeszenie dobrowolne "Centrobud", do którego wpisała się białostocka Centrala.

W 1990 r. nastąpiła reorganizacja pionu ekonomicznego i działu księgowości. Zatrudnionych było łącznie w firmie 109 osób. We wrześniu została podjęta decyzja o rozpoczęciu działań prywatyzacyjnych. 28 XII 1990 r. wojewoda białostocki podpisał decyzje o likwidacji B.C.M.B. celem przekształcenia w spółkę pracowniczą. Rozpoczął się nowy etap w dziejach przedsiębiorstwa: Spółka pod nową nazwą Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych spółka z o.o. w Białymstoku po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy VIII Wydział w Białymstoku w dniu 12 IV 1991 r. rozpoczęła działalność. Zarząd reprezentował: dyrektor spółki mgr Jan Rożko i z-ca dyrektora mgr Irena Tiuryn. W drugim roku działalności spółki nowym dyrektorem B.C.M.B. został Mikołaj Mudel.

W 1993 r. wspólnicy podjęli uchwałę o likwidacji sklepu Nr. 5 w Giżycku i zakupie nowej hurtowni w tym mieście przy ul. Przemysłowej. 22 III 1994 r. odbyły się w Białymstoku III Targi Budownictwa Wyposażenia Mieszkań, Biur i Sklepów "BUD-EXPO WIOSNA 94". Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych po raz pierwszy wzięła udział w targach. Zaprezentowała asortyment 28 największych producentów krajowych. Stanowisko zostało uhonorowane listem gratulacyjnym i statuetką żubra za atrakcyjną, bogatą ekspozycję i układ plastyczny stoiska.

Uchwałą wspólników w 1994 r. powołano na Prezesa Piotra Buraka. W oparciu o wyniki tajnego głosowania członkiem zarządu została również mgr Antonina Mackiewicz-Woźnica. Zgromadzenie Wspólników po rozważeniu propozycji zarządu postanowiło zlikwidować hurtownię stali z przeniesieniem materiałów do hurtowni B.C.M.B. w Starosielcach, Ełku i Giżycku. Ponadto Zgromadzenie zobowiązało Prezesa do reprezentowania B.C.M.B. jako sponsora półfinału Miss Polski. Jesienią została otwarta Hurtownia Nr. 4 w Suwałkach, przy ul. Sejneńskiej nr. 82.

W 1995 r. zostały otwarte nowe punkty Centrali: 1 IV Hurtownia Nr. 5 w Siemiatyczach przy ul. Kościuszki 67 i 21 VIII Detaliczny Sklep Firmowy Nr. 4 w Białymstoku przy ulicy Starobojarskiej 27. W miesiącu październiku firma obchodziła 50-lecie swojego istnienia w branży. W II 1997 r. powołano do działalności Sklep Nr. 6 w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 37. W VIII został wydzierżawiony w Giżycku sklep, który rozpoczął działalność w IV 1998 r.. W VII 1999 r. zlikwidowano Sklep Nr. 2 w Ełku i uruchomiono na terenie hurtowni w Ełku salon sprzedaży. Pod koniec roku została zakupiona w Siemiatyczach działka oraz magazyn z przeznaczeniem na hurtownię i rozpoczęto prace modernizacyjne magazynu Hurtowni w Starosielcach.

1949 - Białystok
1952 - Białystok
1952 - pracownicy biurowi
1959 - baza materiałowa w Ełku
1960 - na grzybobranie
1963 - wycieczka do Rajgrodu
1960 - nowo otwarty sklep firmowy w Łomży - duma centrali
1973 - podziękowania za wkład w odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie